KLIMA KOMORE

Opšti opis proizvoda MZ

Širok asortiman serije MZ je projektovan u skladu sa potrebama za grejanje-hlađenje i ventilaciju robnih kuća i industrijskih objekata. Dokazano je da upotreba klima komora zahteva najmanju moguću količinu energije, dok se postižu najbolji standardi udobnosti, čistoća i idealna vlažnost vazduha u prostoru. Izrađene su u skladu sa strogim evropskim očekivanjima i ispunjavaju zahteve svakog evropskog modela.

Karakteristike serije MZ

Kućište od čelika
Telo izrađeno od aluminijumskog profila tip EN AW 6060 spojenog trostranim metalnim uglovima. Ovaj način izrade bez potrebe za lemljenjem tela omogućava demontažu i ponovno sklapanje koji mogu biti potrebni za postavljanje klima komore. Svaki deo klima komore ima nezavisni ram čvrste i veoma precizne konstrukcije, što omogućava njihovu apsolutnu usklađenost. Bočni paneli su izrađeni od materijala kao što je staklena vuna gustine 50kg/m3 ili trokomponentni poliuretan debljine 50mm. Takođe ima spoljne panele premazane elektrostatičkom farbom debljine 70μ koja je značajna jer pruža zaštitu od sunca za proces obrade vazduha unutar klima komore. Paneli se lako uklanjaju kako bi se olakšao pristup radi održavanja. Poseduje i čvrsto postolje kako bi klima komora bila u potpunosti u ravni. Postolje je izrađeno od aluminijumskog profila kako bi se dobila otpornost i izdržljivost.
Ventilatori
Ventilatorska sekcija se sastoji od ventilatora, motora, postolja motora i nezavisnog rama koji je postavljen pomoću armirane gumene spojnice. Prenosni odnos zupčanika između ventilatora i motora omogućava preciznost podešavanja željenog snabdevanja vazduhom i statičkog pritiska. Prenos se vrši pomoću pogonskih kaiševa koji se razlikuju ne samo u broju već i u širini vazdušnih kanala u zavisnosti od funkcije kojoj služe. Remenice su pričvršćene na prenosnoj osovini posebnom konusnom čaurom. Ventilatori u klima komorama su različitog tipa. Centrifugalni sa dvostrukim usisom sa lopaticama zakrivljenim unapred i unazad (ne preopterećen tip). Spoj pokriven gumom visokog kvaliteta sprečava vibracije. Ventilator je izrađen od pocinkovanog lima a lopatice su dinamički i statički stabilizovane. Motor je postavljen na postolje koje ima klizne bočne nosače kako bi se omogućilo precizno regulisanje remenica i lako održavanje. Motor snage preko 7,5 KW mora biti povezan posebnim spojem zvezda-trougao kako bi se omogućilo startovanje. Motor je trofazni sa kratko spojenim rotorom sa IP 55 zaštitom.
Sekcija vodenog grejača / hladnjaka
Sekcija vodenog grejača / hladnjaka funkcioniše kao generator naizmenične struje za vazduh-vodu premeštajući energiju iz vrele ili hladne vode u vazduh koji se obrađuje u klima komori. Izrađuje se od bakarne cevi preseka 3/8 ili 5/8, a udaljenost rebara je 2 mm ili 3 mm u zavisnosti od željene efikasnosti. Svaka sekcija se pre upotrebe testira na pritisak od 400 psi. Ram sekcije je izrađen od čvrstog pocinkovanog lima. U slučaju kad se klima komora koristi za grejanje, vazduh može da prođe kroz rebrastu površinu brzinom do 3,5 m/s, pri hlađenju ili uklanjanju vlage do 2,0-2,5 m/s bez separatora kapljica i 3,0 m/s sa separatorom kapljica, izrađenim od PVC profila, a aerodinamički otpor zbog sinusoidalnog oblika separatora može ukloniti svaku kapljicu u obrađenom vazduhu čiji je presek veći od 2μm. U ovu sekciju se takođe postavlja vodeni ili parni ovlaživač kako bi se u vazduh dodala vlaga. To se postiže pomoću pobakrenog hidrauličkog sistema koji vodi do konusnih mlaznica postavljenih među elementima za vodu i u ovom slučaju neophodnog separatora kapljica. Kako bi se postiglo uklanjanje vlage, dodat je toplotni element kao poslednja faza obrade vazduha. Primenjujući sva ova rešenja možemo postići standardnu vlažnost i temperaturu vazduha u prostoru.
Povrat energije
Rekuperator vazduh-vazduh prenosi energiju iz izlaznog „nečistog“ vazduha na svež vazduh koji se isporučuje unutar objekta. Ova prednost ima za rezultat čistu i zdravu sredinu za ljude koji se nalaze unutar objekta uz impresivno smanjenje potrošnje energije u poređenju sa uobičajenim sistemima ventilacije.
Povrat energije se postiže pomoću sledećih sistema:
-Pločasti izmenjivač toplote vazduh-vazduh sa energetskom efikasnošću od više od 50%
-Rotacioni izmenjivač toplote vazduh-vazduh sa energetskom efikasnošću od više od 90%
Rotacioni izmenjivač toplote pokreće elektromotor male nazivne snage.
Svi izmenjivači toplote imaju EUROVENT sertifikaciju.
Naš asortiman proizvoda se izrađuje u različitim dimenzijama kako bi se ispunile potrebe svakog objekta i oni uključuju dva centrifugalna ventilatora koje pokreću monofazni ili trofazni elektromotori koji prenose snagu pomoću remenica i kaiševa. U svakom pojedinačnom slučaju se izračunava statički pritisak ventilatora kako bi se ispunili standardi svakog objekta. Takođe, svaki proizvod uključuje dva različita filtera vazduha klase EU3 ili više klase ako je to potrebno. Filteri su projektovani tako da se mogu lako ukloniti sa poklopcima i drškama. Konstrukcija je izrađena od aluminijumskog profila EN AW 6060 spojenog trostranim uglovima. Poklopci su napravljeni od pocinkovanog čelika i ispunjeni izolacionim materijalima kao što su polietilen i sloj aluminijumske folije debljine 10 mm što daje koeficijent toplote od 0,34 W/mk0 na 0°C.
Filterska sekcija
Filterska sekcija sadrži filtere klase EU3-EU7. EU3 filteri se postavljaju u svim slučajevima. Oni su prvi na tržištu koji zadržavaju najkrupnije čestice prašine i čestice. Uglavnom se koriste kao predfilteri kako bi se produžio vek trajanja filtera boljih performansi. Mogu da zadrže čestice prašine prečnika većeg od 5μm, izrađeni su od sintetičkog materijala, mogu da se peru i da se ponovo upotrebe. Brzina vazduha u filteru nije veća od 2,5 m/s. Kako bi se postiglo bolje prečišćavanje vazduha koristi se druga faza filtriranja, EU4 i EU5. U njoj filteri zadržavaju čestice prečnika manjeg od 1-4 μm a izrađeni su od sintetičkih materijala ili staklenih vlakana (EU-5). Za najvažnije potrebe prečišćavanja vazduha, u klima komoru se ugrađuju filteri treće faze, apsolutni filteri EU6 i EU7. Oni su izrađeni od papira od staklenih vlakana sa gusto postavljenim papirnim rebrima (EU-6) ili su elektrostatički filteri (EU-7). U oba slučaja čestice koje se zadržavaju nemaju prečnik veći od 0,9 μm. Napominjemo da se filteri prve faze postavljaju u svim okolnostima. Filteri druge faze se postavljaju na zahtev u kućama, školama, restoranima, prodavnicama, fabrikama i slično. Filteri treće faze se postavljaju na svim mestima gde se zahteva maksimalno prečišćavanje vazduha, kao što su industrije punjenje boca, hemijske laboratorije i operacione sale.

ADRESA

Industrial Area Nea Redestos, Thessaloniki

PRATITE NAS

Menu