ODSISNA REŠETKA

Odsisna Rešetka

Linearni tip
Dovodni vodovi ili otvori za ispusni vazduh. Lamele su postavljene u razmaku od 12 mm i mogu uvoditi vazduh vertikalno ili sa nagibom. Izrađen je od „eloksiranog“ aluminijuma i dostupan je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi. Postoji mogućnost podešavanja prigušivača. Ako se koristi za povratni vazduh, otvorenog je tipa i ima filter klase EU3.
Vazdušni ventil
Rešetka dovodnog vazduha „tipa vazdušni ventil“. Izrađena je od „eloksiranog“ aluminijuma ili plastike. Plastika je bele boje dok aluminijum može biti u bilo kojoj RAL nijansi. Središnji disk se radijalno reguliše kako bi bio savršeno u skladu sa željenim snabdevanjem vazduha.
RC tip

Krovne rešetke za dovodni ili povratni vazduh. Zahvaljujući koncentričnim lamelama, vazduh se ravnomerno isporučuje u svim pravcima. Izrađen je od „eloksiranog“ aluminijuma i može biti u RAL nijansi.
1S tip
Rešetka dovodnog vazduha je izrađena od „eloksiranog“ aluminijuma sa ručno podesivim lamelama. Dostupna je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL boji. Takođe može biti otvorenog tipa koji sadrži filter klase EU3.

ADRESA

Industrial Area Nea Redestos, Thessaloniki

PRATITE NAS

Menu