POTISNA REŠETKA

Potisna Rešetka

MLA tip
Rešetka dovodnog vazduha za velikih visina. Zahvaljujući svom dizajnu može da kovitla vazduh i da ga isporučuje u svim pravcima. Lamele se mogu prethodno podesiti ili mogu imati automatsko raspoređivanje u zavisnosti od toga da li je vazduh koji se isporučuje zagrejan ili hladan. Ugrađen je indikator stepena nagiba lamela. Izrađene su od „eloksiranog“ aluminijuma i mogu biti u RAL nijansama.
GE tip
Krovne rešetke za dovod vazduha. Zahvaljujući svom dizajnu, može da kovitla vazduh i idealan je za primene u kojima se postavlja na visini većoj od 3,8 metara. Lamele su plastične i postoji mogućnost njihovog ručnog raspoređivanja ili električne proporcionalne regulacije, za idealnu disperziju vazduha prilikom grejanja ili hlađenja. Dostupan je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL boji.
Dvosmerni tip
Rešetka dovodnog vazduha je izrađena od „eloksiranog“ aluminijuma. Ima dva reda lamela koje se podešavaju. Postoji mogućnost dodavanja prigušivača. Dostupan je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi. Takođe se može koristiti za povratni vazduh. U tom slučaju je otvorenog tipa sa filterom klase EU3.
Linearni tip
Rešetka ili dovod ispusnog vazduha linearnog tipa. Lamele su postavljene u razmaku od 12 mm i mogu uvoditi vazduh vertikalno ili sa nagibom. Izrađen je od „eloksiranog“ aluminijuma i dostupan je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi. Postoji mogućnost podešavanja regulacione membrane. Ako se koristi za povratni vazduh, otvorenog je tipa i ima filter klase EU3.
Tip sa Prorezima
Rešetka za dovodni vazduh (tip sa prorezima). Usmeravanje vazduha se vrši pomoću cilindrične lamele koja se nalazi u svakom prorezu. Izrađena je od „eloksiranog“ aluminijuma i može biti u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi.
Četvorosmerni tip
Dovodni i ispusni vazduh sa fiksnim ili podesivim zakrivljenim lamelama. Izrađen je od „eloksiranog“ aluminijuma i dostupan je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi. Vazduh se može usmeravati u jednom, dva, tri ili četiri smera. Postoji mogućnost podešavanja prigušivača. Ako se koristi za povratni vazduh, može biti otvorenog tipa i ima filter klase EU3.
V-max tip
Rešetka velike širine za dovodni vazduh. Izrađena je od „eloksiranog“ aluminijuma i dostupna je u RAL nijansama. Zahvaljujući rasporedu može usmeravati vazduh u željenom smeru. Koristi se u velikim prostorima kao što su bolnice i aerodromi.
Podni linearni tip
Linearna podna rešetka sa velikom čvrstoćom na istezanje. Koristi se za dovodni ili ulazni vazduh. Izrađena je od „eloksiranog“ aluminijuma i dostupna je u prirodnoj boji aluminijuma ili u bilo kojoj RAL nijansi.

ADRESA

Industrial Area Nea Redestos, Thessaloniki

PRATITE NAS

Menu